Disclaimer

Deze website is te goeder trouw gemaakt. Helaas biedt dat geen volledige garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Arbotec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Arbotec kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.


Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens-) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arbotec. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Arbotec.