OR tubo

In steeds meer ondernemingen is een OR actief. In 2002 had 71% van de bedrijven met 50 of meer werknemers een OR. Vorig jaar steeg het percentage tot 76. Dit blijkt uit onderzoek naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden. Volgens de Wet moet een onderneming met 50 of meer werknemers een OR hebben. Van de ondernemingen die geen OR hebben, geeft de helft aaan dat het personeel er geen behoefte aan heeft. Bedrijven met 10 tot 50 werknemers kunnen op vrijwillige basis een OR instellen.